4 tips hur du kan öka dina medarbetares välmående

När en anställd mår bra, ökar chanserna för att denne kan utföra sitt jobb på bästa sätt. Företag som satsar på sina anställdas välmående har ofta lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet.

Välmående medarbetare:

 • är 6 gånger mer engagerade
 • är upp till 3 gånger mer produktiva
 • är mer effektiva, nöjda och har bättre relationer
 • väljer att stanna hos sin arbetsgivare i högre utsträckning

Att ha ett bra arbetsklimat, där medarbetarna trivs och känner sig sedda och uppskattade, kan också leda till minskad personalomsättning. Detta kan spara företaget både tid och pengar på att hitta och utbilda nya medarbetare.

Här är fyra tips som kan hjälpa dig som ledare att öka dina medarbetares välmående:

 1. Ge feedback och beröm
  Att få feedback och beröm är viktigt för att de anställda ska känna sig motiverade och uppskattade. Se till att ge konstruktiv feedback och beröm på ett sätt som är relevant och specifikt, om du slänger ur dig lovord utan att konkretisera vad du berömmer, finns en risk att dina medarbetare inte tror på dig. Det ska vara äkta!
 2. Inspirera till en hälsosam livsstil
  Att inspirera till en en hälsosam livsstil kan ha en positiv inverkan på dina medarbetarers välmående. Kanske kan ni erbjuda hälsosamma snacks och drycker på kontoret eller uppmuntra till fysisk aktivitet genom en aktivitetsgrupp? Du bör även visa på gott föredöme, om du visar att du tar återhämtnings-pauser under arbetsdagen kommer dina medarbetare uppleva att det är ok och själva göra likadant.
 3. Ge möjlighet till utveckling
  Att ha möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker kan vara väldigt motiverande och samtidigt bidra till tillfredsställelse i arbetet. Se till att erbjuda möjligheter till utbildning och träning så att de kan utvecklas både personligt och professionellt. Här kan du ta hjälp av oss på Leadership Power för utbildning, workshops och samtal.
 4. Var lyhörd
  Att vara lyhörd och tillgänglig för dina medarbetare kan hjälpa till att skapa en positiv arbetsmiljö och öka deras välmående. När du lyssnar behöver du vara beredd på at agera. Ibland krävs det åtgärder för att lösa eventuella problem.

Det är såklart inte alltid lätt att som ledare ta ansvar över andras välmående, men genom att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra och sätta upp rutiner för hur ni ska värna om varandra på arbetsplatsen så har du tagit ett stort kliv framåt i det främjande arbetet. Vi på Leadership Power kan även tipsa om HERO-modellen som vi erbjuder workshops inom, där medarbetare direkt får träna på och utveckla Hopp, Egen förmåga, Resiliens och Optimism. Viktiga komponenter inom välmående där forskning har visat att de kan bidra till ett företags resultat! Läs mer och skicka din förfrågan HÄR!

Relaterade nyheter