Lead Forward

Med feedback från dina medarbetare

Feedback för din ledarutveckling

Med Lead Forward får du feedback från dina medarbetare om ditt ledarskap. Som namnet antyder har analysen ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid, snarare än att stannar vid, återkoppling på tidigare beteenden.

I samband med Lead Forward rekommenderar vi ledarcoaching/träning för att du ska nå bästa möjliga utveckling och resultat.

Kontakta oss med din förfrågan!